مسیر سایت
فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده
رونمایی از سامانه خدمات الکترونیک شناسنامه فنی - ملکی ساختمان مجموعه نرم افزاری دانش بنیان نماسان (بهمن 97) نوشته شده توسط واحد خبر آفاق
نقش فناوری های نوین، در ایجاد شفاف سازی و ارتقاء عدالت و اخلاق در سازمان های نظام مهندسی ساختمان (آذرماه 96) نوشته شده توسط واحد خبر آفاق
مصاحبه با صندوق قرض الحسنه خلیل الرحمن اصفهان (آذر 96) نوشته شده توسط واحد خبر آفاق
احراز رتبه سه، توسط شرکت نرم افزاری آفاق، در رتبه بندی سال 1396 شورای عالی انفورماتیک کشور نوشته شده توسط واحد خبر آفاق
دعوت به همکاری در کادر بازرگانی (13 دی 95) نوشته شده توسط واحد خبر آفاق
تقدیر از شرکت نرم‌افزاری آفاق، بعنوان شرکت فناور برتر حوزه اشتغال سال 1394 (12 آبان 95) نوشته شده توسط واحد خبر آفاق
دعوت به همکاری در کادرهای برنامه نویسی، بازرگانی، تست و مستندسازی (9 مهر 95) نوشته شده توسط واحد خبر آفاق
صدورمجوزفعالیت یک ساله صندوق های قرض الحسنه همکار سازمان اقتصاد توسط بانک مرکزی (27 مرداد 95) نوشته شده توسط واحد خبر آفاق
دعوت به همکاری در کادر بازی سازی (25 مرداد 95) نوشته شده توسط واحد خبر آفاق
دعوت به همکاری در کادر کنترل پروژه (20 اردیبهشت 95) نوشته شده توسط واحد خبر آفاق